Forside presentasjon budsjett 2022 for youtube

Formannskapets innstilling

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektøren la fram sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025. Driftsbudsjettet er i vesentlighet en videreføring av den driften Gildeskål kommune har hatt over de senere år.

 

Investeringene foreslås å reduseres i perioden. Kommunedirektør anbefaler også å igangsette en bred og inkluderende prosess for å gjøre en fremtidig tilpasning av driftsøkonomien i den kommende perioden. 

Budsjettet ble behandlet i Formannskapet 30.11.2021, og innstillingen ligger nå ute til alminnelig ettersyn. Formannskapets innstilling finner du her.

Eventuelle innsigelser til formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 må være innkommet postmottak@gildeskal.kommune.no eller Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr innen 15. desember 2021.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS