Presentasjon budsjett 2024-27

Formannskapets innstilling

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Budsjettet ble behandlet i Formannskapets møte 29.11.2023, og innstillingen ligger nå ute til alminnelig ettersyn.Formannskapets innstilling finner du her og begynner på side 33. 

Eventuelle innsigelser til formannskapets innstilling til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 må være innkommet til Gildeskål kommune innen 12. desember 2023. Send til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr eller postmottak@gildeskal.kommune.no 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 med vedlegg som ble behandlet i formannskapet finner du her

Kommunedirektør Geir Mikkelsen presenterer sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 sammen med kommunalsjef Eva Stokvik.

Se tekstet presentasjonen på Youtube  eller i vinduet under. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS