Budsjett 2021, ingressbilde

Kommunedirektørens forslag

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024

Konstituert kommunedirektør Marianne Stranden har 6.11. lagt fram sitt forslag til budsjett og handlingsdel og økonomiplan for 2021-2024.

- I budsjettforslaget legges det i hovedsak opp til en videreføring av dagen drift. Det foreslås ingen store endringer nå, men på sikt må kommunen tilpasse seg fremtidens krav til effektivisering og omstilling. Kommunen har økonomi til å drifte på dette nivået nå, så vi må bruke tiden framover til å finne gode løsninger slik at økonomien er bærekraftig også for fremtidige generasjoner. Det brukes fortsatt en god del av fond for å finansiere driften, men fondet øker i økonomiplanperioden. Det er prioritert ei stor satsing på kirkestedsprosjektet. Her ligger det store muligheter for utvikling av kultur, reise og næringsliv i kommunen, sier Marianne Stranden.

Saksgang

Budsjettforslaget blir nå oversendt til råd og utvalg for videre behandling:

  • Formannskapet 30.11.2020
  • Kommunestyret 15.12.2020

Saksframlegget med vedlegg er publisert her.

Her kan du lese hele budsjettdokumentet.

Se video med kommunedirektørens presentasjon av budsjettforslaget.

Last ned pdf-dokument med plansjene i kommunedirektørens presentasjon.

Kunnskapsgrunnlaget beskriver status for Gildeskålsamfunnet

Send inn ditt spørsmål til kommunedirektøren

Har du spørsmål knyttet til budsjett og økonomiplan?
Send inn ditt spørsmål til kommunedirektøren på epost: strmar@gildeskal.kommune.no.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS