Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

standing_next_to_sign_pc_800_2791_200x168

Bygg, eiendom og natur

Gildeskål kommune skal med en aktiv forvaltning av bygg, eindommer og naturressurser legge til rette for en framtidsrettet og bærkraftig utvikling av kommunen.

Bruk menyen til venstre for å navigere blant våre tjenester.

Under den enkelte tjeneste vil du i menyene til høyre finne lenker til priser og annen relevant informasjon.

2012-11-21
cargo_ship_400_clr_8404

Gildeskål kommune har innført havnevederlag

Gildeskål kommune har innført vederlag for bruk av kommunale kaianlegg for å kunne dekke kostnadene kommunen har til vedlikehold av anleggene.

2020-07-07
Hund og eier

Ekstraordinært båndtvang i deler av Nordland

Etter nøye vurdering har fylkesmannen innført båndtvang i deler av Nordland med virkning fra  torsdag 19. mars 2020.

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder.

2020-03-20

Ledig bolig og næringsareal

Nå finner du ledig bolig og næringsareal på kommunekart.com

Kommunen har tomter på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen og Mevik. Zoom inn til område for å få opp tomtene.

Bolig_naeringsareal

2019-10-25
Elv i karstlandskapet 2, Foto: Sigrid Elise Lium

Vi inviterer til åpent møte

Forvaltningsplan Lahko

I forbindelse med oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Lahko nasjonalpark inviterer nasjonalparkforvalter til informasjonsmøte 29. oktober kl. 18 på kommunehuset. Møtet er åpent for alle som vil vite mer om eller gi innspill til det videre arbeidet med forvaltningsplanen.

2019-10-18
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS