standing_next_to_sign_pc_800_2791_200x168

Bygg, eiendom og natur

Gildeskål kommune skal med en aktiv forvaltning av bygg, eindommer og naturressurser legge til rette for en framtidsrettet og bærkraftig utvikling av kommunen.

Bruk menyen til venstre for å navigere blant våre tjenester.

Under den enkelte tjeneste vil du i menyene til høyre finne lenker til priser og annen relevant informasjon.

2012-11-21
0I3A5606

Kommuneplanens arealdel - revisjon

Hvordan skal arealene på land og i sjø brukes og forvaltes i årene fremover?

Plan og eiendomsutvalget har i møte den 21.04 vedtatt å starte opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

2022-04-29
Vi rydder opp

Riving av tre kommunale bygg

Gildeskål graving og transport skal rive tre kommunale bygg på oppdrag fra Gildeskål kommune:

  • Brakkeseksjoner (tilbygg brannstasjon), Industriområde 5, 8140 Inndyr.
  • Gammel barnehage Nygårdveien 51, 8120 Nygårdsjøen, 
  • Gammelt hybelhus, Inndyrveien 70, 8140 Inndyr
2021-02-22
woman_reading_blueprints_800_7980_113x150

Mangler du ferdigattest på din eiendom?

Mange tiltak i Gildeskål mangler midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997.

2020-11-12
cargo_ship_400_clr_8404

Gildeskål kommune har innført havnevederlag

Gildeskål kommune har innført vederlag for bruk av kommunale kaianlegg for å kunne dekke kostnadene kommunen har til vedlikehold av anleggene.

2020-07-07
Hund og eier

Ekstraordinært båndtvang i deler av Nordland

Etter nøye vurdering har fylkesmannen innført båndtvang i deler av Nordland med virkning fra  torsdag 19. mars 2020.

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder.

2020-03-20

Ledige bolig- og næringsarealer

Nå finner du ledige bolig- og næringsarealer på kommunekart.com

Kommunen har tomter på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen og Mevik. Zoom inn til område for å få opp tomtene.

Bolig_naeringsareal

2019-10-25
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS