Bilde av snekker

Tilskudd for etablering av nye utleieenheter i eksisterende boliger

Etter vedtak i kommunestyret kan det gis boligtilskudd for bygging av nye utleieenheter i eksisterende boliger. Formålet med boligtilskuddet er å stimulere til bygging av nye boliger og utleieenheter i Gildeskål kommune.

2023-08-31
Bilde av snekker

Tilskudd til boligbygging for næring

Etter vedtak i kommunestyret kan det også gis tilskudd når næringslivet bygger boligenheter for utleie. 

2023-08-30
woman_reading_blueprints_800_7980_113x150

Mangler du ferdigattest på din eiendom?

Mange tiltak i Gildeskål mangler midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997.

2020-11-12

Veiledning fra Direktoratet for byggkvalitet

nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet ligger mye og god informasjon om bygging. Der finner du også en lenke til  8 steg fra idè til ferdig søknad.

2019-04-10
bilde_200x133

Flere byggetiltak kan settes i gang uten søknad

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

2015-07-01

Nabovarsel

Før søknader kan tas til behandling, må det sendes nabovarsel. Grunneier/tiltakshaver/ansvarlig søker underskriver nederst. Naboer skal ha skjema kalt Nabovarsel og kart som viser tiltaket/situasjonsplan og tegninger. Nabovarsel leveres personlig eller sendes rekommandert. 

2013-01-07

Nabosamtykke

Hvis ikke annet er bestemt, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jfr. Plan- og bygningsloven § 29-4, andre ledd.

Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, kan kommunen godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense.

Last ned skjema for nabosamtykke før du skriver ut og fyller inn i skjemaet.

2015-10-29

Radon

2012-10-26

Ildsted

Installering av nytt ildsted, samt endring av eksisterende ildsted i eksisterende bygning innefor en bruksenhet eller brancelle er unntatt søknadsplikt.2012-10-26
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS