Åpning av gang og sykkelvei

Åpning av ny gang og sykkelvei i Mevik / Grimstad

Den 12.november ble den 3.1 kilometer lange nye gang og sykkelveien i Mevik / Grimstad åpnet med brask og bram. Fylkesordfører Sonja Steen og Statens Veivesen inviterte til høgtidelig åpning med snorklipping og hornmusikk.

Reipå Skolekorps spilte opp til fest, før fylkesordføren dro en historikk og bakgrunnen for prosjektet. Hun takket både lokalbefolkningen, Statens Veivesen og entreprenør for vel utført jobb. Prosjektet har kostet ca 31 millioner kroner, og gitt 3.1 kilometer med moderne gang og sykkelvei i området.

Etter fylkesordføreren overtok Gildeskåls egen ordfører. Ordføreren overbringte de hjerteligste gratulasjoner til bygda, og uttrykte en spesiell takk til alle ildsjeler som hadde bidratt med realisering av ny gang og sykelvei.

Kommunen har i forbindelse med prosjektet også fått anledning til å utbedre forhold rundt vann og avløp i området.

Her kan du lese hele ordførerens tale.

Den formelle markeringen ble avsluttet i Husmorhuset med kake, kaffe, og brus til barna.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS