Åpningstider menighetskontoret

Menighetskontoret har endret åpningstidene til tirsdag og onsdag fra 10:00 til 13:00. Dette gjøres i hovedsak i den hensikt å få bedre tid til saksbehandling.
Tlf.: 90 81 89 31 epost: menighetskontoret@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS