til_høring_200x207

Reguleringsplanforslag for Buberget hyttefelt

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

05.05.17 - 15.06.17

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-10 sendes reguleringsplanforslag for Buberget Hyttefelt ut på høring og offentlig ettersyn etter første gangs behandling i planutvalget den 18.04.2017.

 

Planområdet er som vist på kartutsnittet. Reguleringsformål er fritidsbebyggelse, adkomstveg, naust, parkeringsplasser og friområde.

Alle tilhørende dokumenter til planen er lagt ut under denne teksten eller de finnes på servicetorget på kommunehuset.

Merknader kan rettes til Gildeskål kommune, plan og utvikling postboks 54, 8138 Inndyr, eller postmottak@gildeskal.kommune.no innen 15 Juni 2017

planbeskrivelse_buberget.pdf

plankart_buberget.pdf

planbestemmelser_buberget.pdf

ROS_buberget.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS