stigvika

KUNNGJØRING

06.11.17 - 06.12.17

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til

offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Gildeskål kommune

Søker: Gildeskål Forskningsstasjon AS 950 921 278

Kontaktperson: Gøran Jensen, mob. 46660126

Søknaden gjelder: Utvidelse av MTB.

Omsøkt størrelse: 2860 tonn

Lokalitet: 13290 Stigvika

Koordinater midtpunkt anlegg: N 67º04,131` Ø 14º04,568`

Kontaktadresse: postmottak@gildeskal.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på den nye lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

beredskapsplan biologi.pdf

Bunntopografi lokalitet Stigvika.pdf

internkontroll akvakultur.pdf

lokalitetsrapport.pdf

søknadskjema for akvakultur flytende anlegg.pdf

samlokaliseringsavtale.pdf

Søknad om akvakulturtillatelse - Troms fylkeskommune.pdf

strømmålinger.pdf

undersøkelse av oppdrettslokalitet.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS