Buberget_bilde

KUNNGJØRING - Vedtak av reguleringsplan for Buberget hyttefelt på Oterstranda

Gildeskål kommunestyre har den 06.03.2018 sak 3/2018 i medhold av PBL § 12-12 vedtatt detaljregulering for Buberget Hyttefelt på Oterstranda.

Vedtaket kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Klagen sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no innen 28.04.2018 og merkes sak 2015/913

Dokumenter relevante for saken kan leses her:

beskrivelse.pdf

Bestemmelser.pdf

plankart.pdf

Prinsippskisse_avløp.pdf

ROS-Analyse.pdf

Vurdering fare for jord og flomskred.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS