Årsmøte Gildeskål Frivilligsentral

Tid: 12. mars kl. 12.00 -14.00
Sted: Kommunestyresalen, Inndyrveien 72, 8140 Inndyr

Saker som skal behandles:

Årsmelding

Innkommende forslag

Revidert regnskap

Handlingsplan og budsjett

Valg av:
- Styremedlemmer fra de frivillige med personlig vara
- To (2) medlemmer til valgnemnd og leder for nemnden

Forslag til saker må meldes til styreleder Ola Kaldager på e-post: kalola@gildeskal.kommune.no innen 27. feb. 2020.

Årsmøtet er åpent for alle.
Gildeskål kommunestyre sine medlemmer har tale- og stemmerett.
Styret og andre med tilknytning til frivilligsentralen kan møte med talerett.

Vedteketer for Gildeskål frivilligsentral, vedtatt av Gildeskål kommunestyre 26.06.2019.

 

Banner - Møte mellom mennesker

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS