Høring: søknad fra Gifas om arealendring og etablering av fòrflåte på lokaliteten Stigvika

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Søknad akvakultur i Gildeskål kommune i Nordland  

Søker: Gildeskål forskningsstasjon

Søknaden gjelder: Arealendring og etablering av fôrflåte
Størrelse: 2 860 tonn MTB

Lokalitet: 13290 Stigvika

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67° 04.137’ Ø 14° 04.595’

                        Midtpunkt fôringsflåte N 67º04,159` Ø 14º04,403` 

Kontaktadresse: postmottak@gildeskal.kommune.no

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 5.mai.

Arealplankart.pdf

Arealplankart2.pdf

Beredskapsplan biologi.pdf 

Brev fra fylkeskommunen.pdf

Bunntopografi lokalitet Stigvika 13290.pdf

Henvendelse fra Fdir til NFK.pdf

IK-AKVA og IK-HMS.pdf

Kart lokaliteter.pdf

Koordinater ramme Stigvika.pdf

Lokalitetsrapport.pdf

Møte mellom Gifas og TFFK.pdf

MOM - C - undersøkelse.pdf

MOM-B - undersøkelse.pdf

Samlokaliseringsavtale med Gildeskål Seafood.pdf

Samlokaliseringsavtale med VGS.pdf

Søknadsskjema Fiskeridirektoratet.pdf

Sjøkart Morsdalsfjorden.pdf

Skisse fòrflåte.pdf

Skisse merder og flåte.pdf

Stigvika med A19-område.pdf

Stigvika med liner.pdf

Vedlegg - flåtefortøyning.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS