Bilde_trafikksikkerhetsplan

Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre - søk NÅ!

350 000 kr skal fordeles og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport. Eksempler på kulturarrangement er julekonsert, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller lignende. 

Formålet med ordningen er at flere ungdommer og eldre skal få delta på kulturarrangement i fylket. Det er Ungdommenes fylkesting og Nordland eldreråd som står bak engangsordningen.

Hvem kan søke:

Både ungdomsråd, eldreråd, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner

Krav til søknad:

  • Pengene skal brukes på transport til kulturarrangement
  • Alle former for god og sikker transport på vei og til sjøs støttes
  • Transporten må være universelt utformet og skal tilbys alle unge og eldre

Frist:

Søknadsfrist er NÅ. "Først til mølla" - prinsippet gjelder

Mer informasjon og søknadsskjema finner du HER

2021-11-16 Vilde Stangeland