Logo kartverket

Melding om vedtak

Navnesak Sállto, Sáltovuonda i Bodø og Gildeskål kommuner

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av de lulesamiske navna Sállto, parallellnavn til Salten, landskapsområde i Gildeskål og Bodø kommuner.

Navnesaken ble tatt opp av Sametinget i brev av 9.9.2021 etter at Sametinget var blitt kontakta av
Domstoladministrasjonen om samiske navn på tingretter. Navnesaken ble reist for å fastsette rette
skrivemåter av navna til offentlig bruk.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS