Oversiktskart[1]

Gang- og sykkelveg Inndyr

Åpent møte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr er nå på høring og det arrangeres åpent møte for å gi informasjon om planen.

Tid: Tirsdag 21.02. kl. 18.00

Sted: Kommunehuset på Inndyr (kommunestyresalen)

Det vil bli informasjon om planforslaget og mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

 

Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten gjennom Inndyr sentrum, særlig for barn og unge/skolevei. Dokumenmtene i saken finner dere på på kommunens hjemmeside og på kommunehuset.

Prosjektleder og vegplanlegger fra Henning Larsen AS,  som har utarbeidet forslag til plan, vil være til stede på åpent møte og vil være tilgjengeling for publikum også onsdag 22.02 på kommunehuset.

For ønske om møte den 22.02, ta kontakt med Hedvig P. Holm på telefon 99038112 eller e-post holhed@gildeskal. kommune.no.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS