Logo for Gildeskål frivilligsentral

11. mai 2023

Årsmøte Gildeskål Frivilligsentral

Årsmøte for Gildeskål Frivillingsentral holdes i kommunestyremøtet 11. mai kl. 12:15.
Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset Gildeskål 

Innkalling til årsmøte 2023 for Gildeskål Frivilligsentral

Saksliste

Sak 1. Konstituering

- Åpning

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av saksliste

- Valg av møteleder

- Valg av møtesekretær

- Valg av protokollunderskrivere (2 stk)

Sak 2. Godkjenning av årsmelding 2022.

Sak 3. Godkjenning av revidert regnskap 2022.

Sak 4. Godkjenning av handlingsplan og budsjett 2023.

Sak 5. Valg av styre og valgkomité.

Sak 6. Innkommende forslag.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt styret innen 27.04.23. Forslag til saker sendes til styreleder Ola Kaldager (kalola@gildeskal.kommune.no) eller daglig leder Åsne Henden (henasn@gildeskal.kommune.no)

 

Inndyr, 20.04.23

Styreleder/daglig leder

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS