Satsing i NFK's budsjettforslag

Den videregående skolen på Inndyr skal utvides

- Det er en skikkelig gladnyhet at fylkeskommunen har lagt inn hele 29 mill. kr for 2022/23 til utbygging av den videregående skolen på Inndyr i budsjettforslaget som ble lagt fram i dag, sier ordfører Bjørn Magne Pedersen 

Skolen på Inndyr har høyere elevtall enn den er dimensjonert for. Derfor leier skolen nå undervisningslokaler eksternt, og det mangler toaletter, garderober, klasserom og lærerarbeidsplasser. Dette skal løses med tilbygg som skal erstatte de leide lokalene. I budsjettforslaget er det lagt inn 10 mill. kr i 2022 og 19 mill. for ferdigstilling i 2023. 

Meløy vgd avd. Inndyr (liten 2).jpg

I tillegg til den gode nyheten fra Nordland fylkeskommune kommer at Fiskeridirektoratet nå har gitt tilsagn om fornyelse for 10 år av skolens undervisningstillatelse for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til undervisningsformål med 780 tonn maksimalt tillatt biomasse. I vedtaket fra Fiskeridepartementet ligger også dispensasjon for utleie av tillatelsen. 

2021-11-17 Petter Kjærnes