Julegrantenning 2019

Digital Julegrantenning

Tradisjonen tro blir det også i år julegrantenning, men til forskjell fra tidligere år blir årets arrangement gjennomført som et digitalt arrangement. 

Bakgrunnen for dette er selvsagt de korona-tiltakene som er gjeldende i øyeblikket, og de begrensningen som disse medfører. Ledelsen i kommunen finner det likevel viktig å holde fast ved tradisjonen, og finner det da naturlig å spre lys og glede inn mot julehøytiden. Ta derfor del i kommunens digitale markering av julegrantenningen.

Lys & Glede

I en situasjon med mørketid og koronarestriksjoner er det nok mange av innbyggerne i Gildeskål kommune som vil sette pris på at tradisjonen med julegrantenning, og den opplysningen av tilværelsen dette innebærer, blir gjennomført også i år. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for at kommunen anstrenger seg for å gjennomføre arrangementet, til tross for at korona-restriksjonene hindrer folk i å møte opp og i å delta fysisk på julegrantenningen. Den digitale markeringen fremstår som et godt alternativ i forhold til å spre lys og glede til innbyggerne i en krevende tid.  

 

Program

Her kan du følge med på det som skjer fra søndag 29.11.20 kl. 15.00:

  1. Sang
  2. Ordførerens tale
  3. Offisiell julegrantenning
  4. Sang

 

Nedenfor kan du gjette på hvor høy juletreet er. Vinneren får et gavekort for 2 personer på Bygdekinoen.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS