Drømmer i Salten

10 kommuner går sammen for å finne ut hva innbyggerne drømmer om. “Drømmer i Salten” er en statusrapport på hva folket i Salten tenker om framtiden. 

Igjennom Salten Kultursamarbeid er Gildeskål kommune med i et regionalt kunst- og kulturprosjekt. Prosjektet er et initiativ fra medlemskommunene i Salten Kultursamarbeid, og har sitt utspring fra et felles ønske om å bidra til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Det arbeides igjennom bibliotekene, kulturskolene og øvrig kulturadministrasjon i alle 10 kommuner. Bodø 2024 IKS, Nordland fylkeskommune og Rabalder produksjon er også sentral i gjennomføringen.

Om prosjektet:

Drømmer i Salten er et prosjekt der vi skal samle inn drømmer om fremtiden fra innbyggere i hele regionen. Vi skal hedre menneskets evne til å forestille seg en tenkt fremtid, inspirer barn og unge til å drømme og se muligheter i en verden som stadig blir beskrevet som en verden med mer og mer dystopiske fremtidsutsikter. Vi ønsker å stimulere befolkningen til finne håp og fremtidsvisjoner, og synligjøre små og store drømmer vi alle sammen bærer i oss.

Drømmene blir samlet inn på ulike måter, blant annet igjennom kunstverksteder og skriveverksteder i kulturskoler og biblioteker og omreisende drømmefangere som vil samle inn drømmer på video. Det åpnes også opp for at alle innbyggere kan sende inn sine drømmer. Én drøm fra hver kommune vil bli plukket ut og filmatisert av Rabalder produksjon.  

Nå er tiden inne til å dele drømmen din og heie på hverandre. Kanskje kan en drøm inspirer en annen til å drømme, og på den måten stimulere en hel befolkning til å drømme og se håp og muligheter for fremtiden. 

Hvorfor drømme?
Dagdrømming er en viktig form for kreativ tenkning og problemløsning, og i alle tider har denne evnen sørget for innovasjon og utvikling. Et Salten uten drømmer, er et Salten uten håp. Det er avgjørende for å klare å løse de utfordringene vi står ovenfor ved tanke på energi, klima og befolkningsutvikling. Vi trenger nye ideer, løsninger og drømmer for å utvikle samfunnet vårt. I tillegg viser forskning at dagrømming har positive effekter på vår mentale helse, så vi kan drømme med god samvittighet. 

Vi håper prosjekt treffer bredt og engasjerer på tvers av generasjoner. Vi har de beste folkene med på laget; filmskaper Tord Theodor Olsen, kunstnerne Anna Nãumann og Magnus Holmen, forfatter og kritiker Hilde Østby, kulturskolerektorer og bibliotekledere i Salten. Med på laget har vi også Bodø 2024, Den kulturelle skolesekken i Nordland sier prosjektleder i Salten Kultursamarbeid Steinar Pleim Johansen. Sammen skal vi skape et fantastisk prosjekt for innbyggerne i Salten.

 

Vi håper så mange som mulig vil dele sine drømmer når prosjektet lanseres 21. juni.
Hva er din drøm?
Ønsker du å lese om prosjektet besøk www.drommerisalten.no
Her kan du lese mer om prosjektet europeisk kulturhovedstad www.bodo2024.no

Drømmer i Salten:

  • Drømmer i Salten, et grasrotprosjekt som skal inspirerer en hel befolkning til å våge å drømme mer
  • 10 kommuner går sammen for å hedre menneskets evne til å forestille seg en tenkt fremtid, og heie fram håp og fremtidsvisjoner.
  • Drømming er en viktig form for kreativ tenkning og problemløsning, og i alle tider har denne evnen sørget for innovasjon og utvikling.
  • I løpet av 2023 og 2024 skal det samles inn drømmer fra hele Salten, blant annet igjennom kunstverksteder og skriveverksteder i biblioteker og omreisende drømmefangere.
  • Drømmene vil være grunnlaget for produksjon av kunstfilm med Rabalder produksjon.
  • Det vil også være kunstverksteder i regi av kulturskolene på tvers av kommunegrenser.
  • Prosjektet drives av Salten Kultursamarbeid i tett samarbeid med kommunene.
  • Alle drømmene vil presenteres i ulike formater i en omreisende fremtidskapsel som vil reise på turné i Salten i perioden august - oktober 2024.
  • Prosjektlansering på sommersolverv - 21. juni 2023.

Drømmer.jpg

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS