Vinner av drømmestipendet 2013

Drømmestipendet 2016

Er du under 20 år, og har en drøm om å utvikle ditt talent? Hvert år deler Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping ut 1 million kroner, fordelt på 100 stipender.

Søknadsfrist: 19. februar

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Deres håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

I 2013 fikk Kristoffer Myrvoll, fra Nygårdsjøen, Drømmestipendet for sin drøm om å gjøre noe stort innen kokkekunsten.

 

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

- Dans

- Musikk

- Skapende skriving

- Teater

- Visuell kunst

- Annet

Drømmestipendet utdeles til kulturutøvere født tidligst i 1996 og senest 2003.

 

En bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

Fra Gildeskål velges det ut en drøm i hver kategori, som sendes videre til hovedjuryen.

Her kan du lese om hvordan du søker. Skal du søke må en foresatt fylle ut et samtykkeskjema som også må legges ved søknaden. 

Har du en drøm, og vil søke, ta kontakt med kulurmedarbeider Heidi Bakke 

Din drøm må være oss i hende senest 19. februar 2016.

Drømmestipendet

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS