Bilde av Laukli Gård fra 1800-tallet

Dugnad for Gildeskåls kulturarv

Vil du bidra med å registrere kulturminner- og miljø i Gildeskål?
Her finner du skjema som kan benyttes.
I forbindelse med at Gildeskål kommune skal utarbeide kulturminneplan, inviterer vi publikum til å være med å registrere aktuelle kulturminner- og miljø. Hensikten er å få størst mulig oversikt over hva som eksisterer av kulturminner rundt om i kommunen.
Det er helt uforpliktende å fylle ut skjemaet, og ingen kulturminner vil bli nevnt i planen om ikke eier selv ønsker det.
Eksempler på hva som kan registreres: gårdstun, våningshus, tradisjoner, veier, broer, nothjeller, krigsminner, brygger, stabbur, etc
Skjemaet under kan benyttes om du ønsker å bidra med registreringen. Det er et google-skjema og krever innlogging på din googlekonto. Hvis du ikke har og ikke ønsker opprette egen googlekonto, er du velkommen til å sende forslag på aktuelle kulturminner til postmottak@gildeskal.kommune.no
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS