Mappeklatring_176x200

Eiendom og arealforvaltning

I Gildeskål er det Teknisk avdeling som jobber med arealplanlegging, behandler søknader om deling av eiendom, bortfeste, seksjonering, oppmåling av tomter, ajourhold av kart, søknader om konsesjon mm. I menyene til venstre finner du nærmere info om de ulike tjenestene, skjema for å søke og kart.

Nabovarsel
Før søknader kan tas til behandling, må det sendes nabovarsel.. Grunneier/en av grunneierne underskriver nederst. Naboer skal ha skjema kalt Nabovarsel og kart som viser tiltaket/kopi av kart som følger søknaden. Nabovarsel leveres personlig eller sendes rekommandert. 

Gjenpart av nabovarsel:  Grunneier/en av grunneierne underskriver nederst på side 1. På dette skjemaet skal nabo kvittere dersom han mottar varslet ved personlig overrekkelse. Sendes varslet pr post, skal postverket kvittere at varsel er sendt rekommandert. Gjenparten/kopi av gjenparten leveres kommunen som dokumentasjon på at naboer er lovlig varslet.

Nabovarselskjema.pdf

Gjenpart+av+nabovarsel.pdf

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS