Mappeklatring_176x200

Eiendom og arealforvaltning

I Gildeskål er det Teknisk avdeling som jobber med arealplanlegging, behandler søknader om deling av eiendom, bortfeste, seksjonering, oppmåling av tomter, ajourhold av kart, søknader om konsesjon mm. I menyene til venstre finner du nærmere info om de ulike tjenestene, skjema for å søke og kart.

2012-11-22
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS