Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Mappeklatring_176x200

Eiendom og arealforvaltning

I Gildeskål er det Plan og utvikling som jobber med arealplanlegging, behandler søknader om deling av eiendom, bortfeste, seksjonering, oppmåling av tomter, ajourhold av kart, søknader om konsesjon mm.

I menyene til venstre finner du nærmere info om de ulike tjenestene, skjema for å søke og kart.
2012-11-22
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS