Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatteseddel for 2023 blir nå sendt ut iløpet av de neste dagene. Liste over eiendomsskattetakster ligger ute til offentlig ettersyn. 

Eiendomsskatteseddel for 2023 blir nå sendt ut. Liste over eiendomsskattetakster ligger ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Eiendomsskattelisten over eiendommer uten fritak finner du ved å trykke HER. Fritakslisten finner du ved å trykke HER.

Retningslinjer for eiendomsskatte- taksering 2020-2029  finner du ved å trykke HER.

Mener du at eiendomsskatten på din eiendom er feil, kan du klage i henhold til eiendomsskatteloven § 19. Klagen må sendes innen seks uker fra mottatt skatteseddel til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr. Vi anbefaler å sende klagen via eDialog eller i posten dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger. Du kan benytte klageskjema som du finner HER, eller eget skriv.

Eiendomsskatt er en ren kommunal skatt og kan vedtas innført eller kan fjernes av kommunestyret.  Skattesatsene, bunnfradraget og eiendomsskattevedtektene vedtas også av kommunestyret.

Retningslinjer for taksering vedtas og revideres av Sakkyndig nemnd.  Også takstene for den enkelte eiendom vedtas av Sakkyndig nemnd med unntak av kraftverk, der vi mottar skattegrunnlag fra Sentralskattekontoret.

Kommunestyret har vedtatt å videreføre innkreving av eiendomsskatt. Skattesats for næring er 7 promille, for boliger og fritidsboliger 4,0 promille. Bunnfradraget for 2023 er 300.000,-

For å stimulere til boligbygging har kommunestyret vedtatt at nye boliger gis fritak for eiendomsskatt i 5 år fra huset er ferdigstilt. Fritaket er ment å stimulere til nye etableringer og bygging av flere boliger i kommunen og gjelder derved ikke oppbygging eller oppussing av eksisterende boliger. Blir boligen omgjort til fritidsbolig / hytte i perioden, frafalles fritaket.

For svar på de vansligste spørsmål angående eiendomsskatt finner du HER.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS