Illustrajon eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Liste over eiendomsskattetakster og fritakslister for 2015 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt er også lagt ut. Du finner disse på siden for eiendomsskatt.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS