Illustrajon eiendomsskatt

Eiendomsskattelister 2019

Liste over eiendomsskattetakster for 2019 ligger ute til offentlig ettersyn i 6 uker fra 1. mars 2019. KST har vedtatt 10% økning av eiendomsskatten for 2019. På skatteseddelen fremkommer dette som 110%. Dvs 100% i 2018 + 10% i 2019 =110%. Eiendomsskattelisten over eiendommer uten fritak finner du ved å trykke HER. Fritakslisten finner du ved å trykke HER.

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt finner du ved å trykke her.

Mener du at eiendomsskatten på din eiendom er feil, kan du klage i henhold til eiendomsskatteloven § 19. Klagen må sendes innen seks uker til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr innen 12. april. Vi anbefaler å sende klagen i posten dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Eiendomsskatt er en ren kommunal skatt og kan vedtas innført eller kan fjernes av kommunestyret.  Skattesatsene og Eiendomsskattevedtektene vedtas også av kommunestyret.

Rammer og retningslinjer for taksering vedtas og revideres av Sakkyndig nemnd.  Også takstene for den enkelte eiendom vedtas av Sakkyndig nemnd med unntak av  kraftverk, der vi mottar skattegrunnlag fra Sentralskattekontoret.

Kommunestyret  vedtok i budsjettmøtet 18.desember 2008 å utvide Eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen fra 2009. Skattesatsen ble vedtatt til 5 promille for boliger og fritidsboliger/hytter og 7 promille for verker/ bruk og næring.  De vedtok også å gi et bunnfradrag for boliger og fritidsboliger/hytter på kr 50 000 pr boenhet.

For å stimulere til boligbygging har kommunestyret vedtatt at nye boliger, bygd fom 2010,  gis fritak for eiendomsskatt i 5 år. Fritaket gjelder fra og med 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig / hytte i perioden, frafalles fritaket.

Skattesatsen ble satt ned fra 4.6 til 4.3 promille fra og med 2019.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS