Illustrajon eiendomsskatt

Eiendomsskattelister 2021

Eiendomsskatteseddel 2021 blir nå sendt ut. Liste over eiendomsskattetakster ligger ute til offentlig ettersyn i 6 uker fra 1. mars 2021. Eiendomsskattelisten over eiendommer uten fritak finner du ved å trykke HER. Fritakslisten finner du ved å trykke HER

Retningslinjer for eiendomsskatte- taksering 2020-2029  finner du ved å trykke HER

Mener du at eiendomsskatten på din eiendom er feil, kan du klage i henhold til eiendomsskatteloven § 19. Klagen må sendes innen seks uker/12. april til postmottak@gildeskal.kommune.no eller til Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr. Vi anbefaler å sende klagen via eDialog eller i posten dersom den inneholder taushetsbelagte opplysninger. Du kan benytte klageskjema som du finner HER, eller eget skriv.

Eiendomsskatt er en ren kommunal skatt og kan vedtas innført eller kan fjernes av kommunestyret.  Skattesatsene, bunnfradraget og Eiendomsskattevedtektene vedtas også av kommunestyret.

Retningslinjer for taksering vedtas og revideres av Sakkyndig nemnd.  Også takstene for den enkelte eiendom vedtas av Sakkyndig nemnd med unntak av  kraftverk, der vi mottar skattegrunnlag fra Sentralskattekontoret.

Kommunestyret har vedtatt å videreføre innkreving av eiendomsskatt. Skattesats for næring er 7 promille, for boliger og fritidsboliger 4,0 promille. Bunnfradraget for 2021 er 300.000,-

For å stimulere til boligbygging har kommunestyret vedtatt at nye boliger, bygd fom 2010,  gis fritak for eiendomsskatt i 5 år. Fritaket gjelder fra og med 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig.  Fritaket er ment å stimulere til nye etableringer og bygging av flere boliger i kommunen og gjelder derved ikke oppbygging eller oppussing av eksisterende boliger. Blir boligen omgjort til fritidsbolig / hytte i perioden, frafalles fritaket.

Har du spørsmål angående eiendomsskatt? Trykk HER, eller ta Kontakt 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS