Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

SNU, logo_199x53

Nytt næringsfond

Ekstraordinære midler til næringslivet i Gildeskål

Fondet skal særlig bidra til å motvirke negative konsekvenser av Covid-19, stimulere til økt aktivitet og sysselsetting og økt samarbeid mellom kommunens bedrifter. Prosjekter som kan igangsettes raskt vil bli tillagt særlig vekt. Les mer på Gildeskål.com.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS