Eldrebolig

8 aldersleiligheter ligger i boliger i nær tilknytning til Gildeskål Bo og Servicesenter og med nærhet til basen for pleie og omsorgs tjenestene.

Boligene tildeles etter behov og ut fra en samlet vurdering av søkers situasjon. Hjemmetjenester tildeles etter individuelle behov.

Det kan søkes om bostøtte og informasjon /hjelp til å søke fås ved henvendelse til Gildeskål bo –og servicesenter.

Tlf. nr. 75 76 06 00

Søknad om eldrebolig sendes til Helse og omsorg, Gildeskål Bo og Servicesenter 8140 Inndyr

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS