Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Estetikk - byggeskikk

Skjønnhetsparagrafen


Kravet til byggeskikk/estetikk er omtalt i
 

Plan- og bygningsloven § 29-2 og Rundskriv H-7/97

"§ 29-2. Visuelle kvaliteter
 

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering."
 

KAD-/MD-rundskriv H-7/97

"Estetiske hensyn skal heretter vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling."

 

 

  

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS