Skjermbilde 2022-06-07 161817

Invitasjon til møte

Etablering av Stolpejakt i Gildeskål

15. juni kl. 18.00 på Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen inviterer til et uformelt møte om etablering av Stolpejakten i Gildeskål.

Tidspunkt: 15. juni kl. 18.00

Sted: Frivilligsentralen

Stolpejakten går ut på å finne stolper plassert i terrenget ut fra markeringer på kart. Kartet finnes via app og nettside, men kan også distribueres fysisk. Stolpene har en QR-kode og en kode som man kan registrere via mobilen (app) eller manuelt via nettsiden. Målgruppen for stolpejakt er alle: både unge og gamle, inaktive, skoleelever, syklister, personer med funksjonsnedsettelse, barnevogn og rullestolbrukere. Det finnes stolper i fire ulike vanskelighetsgrader: fra grønn som kan nås rullende (sykkel, barnevogn, rullestol) til svart som er vanskelig. Vi håper dermed at stolpene kan bli et lavterskel tiltak, der alle kan delta i en konkurranse uten å løpe på de høyeste toppene eller gå de lengste turene. Tanken i Gildeskål er at man f.eks. kan finne stolper langs gang- og sykkelvei, ved nærbutikken og i enkelt terreng der alle kommer seg frem.

Etablering av Stolpejakten i Gildeskål er et initiativ fra Gildeskål Revmatikerforening, som også har fått innvilget tilskudd til etableringen. På grunn av kapasitet og omfang er vi avhengige av å samarbeide med flere lag/foreninger for å få til en vellykket etablering.

Dere inviteres derfor til et informasjonsmøte 15. juni.

 • Informasjon om stolpejakt
 • Organisering og ansvar
 • Arrangør og overordnet koordinator for tiltaket.
 • Samarbeidsavtaler med lokale lag og foreninger
 • Økonomisk ansvarlig – søke midler
 • Avgift til Stolpejakten
 • Stolper
 • Div. tilrettelegging (benker, klopping e.l.)
 • Premier
 • Grunneieravtaler
 • Kunnskap om lokale forhold (kulturminner, historier, turstier, parkering osv)
 • Innspill om plassering av stolper
 • Utplassering av stolper
 • Innhenting av stolper
 • Lokale motivatorer

Gi tilbakemelding hvem som kommer innen 15. juni kl. 15.00

stavil@gildeskal.kommune.no / 415 46 904 

 

Daglig leder Gildeskål Frivilligsentral, Vilde Stangeland

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS