Familie, oppvekst og kultur

Tjenestetilbud som er organisert under virksomheten Oppvekst og kultur er barnehage, grunnskole, skolefritidsordning,voksenopplæring, kulturskole, PP-tjeneste,  bibliotek, kulturkontor, logopedtilbud for voksne, barnevern og flyktningetjenesten.

Kommunalsjef

Barnevernsleder

Inger Fagervik19_web.jpg Inger Elisabeth Fagervik
 Telefon: 75 76 06 19 / mob. 952 19 096
 Epost: faging@gildeskal.kommune.no

 

 

Kulturkonsulent

Heidi Bakke web

Heidi Bakke
Telefon: 75 76 06 61 / mob. 992 69 507
Epost: bakhei@gildeskal.kommune.no

 

 

Skole- og barnehagefaglig rådgivere

Gry H_web.jpgGry Anita Hansen
Telefon: 75 76 06 17
Epost: hangry@gildeskal.kommune.no

 

 

Bente Ø_web.jpgBente Øvereng
Telefon: 75 76 06 34
Epost: oveben@gildeskal.kommune.no

 

Biblioteksjef

Bodil Venn
Telefon: 75 76 06 55
Epost: venbod@gildeskal.kommune.no

 

PPT

Kontakt kommunalsjef.

 

Voksenopplæring

Inger W_web[1].jpgInger Wiik, rektor
Telefon: 75 76 08 25 / mob. 908 88 862
Epost: wiiing@gildeskal.kommune.no

 

 

Grunnskoler og barnehager

Else A_web.jpgElse Andersen, rektor Inndyr skole
Telefon: 75 76 06 71 
Epost: andels@gildeskal.kommune.no

 

Laila W. Svendsen, undervisningsinspektør Inndyr skole
Telefon: 75 76 06 72 
Epost: svelai@gildeskal.kommune.no

Trond Mikkelborg, undervisningsinspektør Inndyr skole / Newton Gildeskål
Telefon: 
Epost: miktro@gildeskal.kommune.no

Annabell K_web.jpgAnnabell Kroknes, konst. styrer Inndyr barnehage
Telefon: 75 75 76 20 / mob. 992 55 437 
Epost: lorann@gildeskal.kommune.no

 

 

Randi M_web.jpgRandi Myrvoll, rektor Nygårdsjeøn oppvekstsenter
Telefon: 418 50 014 
Epost: myrran@gildeskal.kommune.no

 

 

Annicke Orø, rektor Sandhornøy skole og barnehage
Telefon: 75 76 08 11 / mob. 926 56 564 
Epost: oroann@gildeskal.kommune.no

Cecilie Kr_web.jpgCecilie Kristiansen, styrer Storvik barnehage
Telefon: 489 51 469
Epost: kricec@gildeskal.kommune.no

 

 

Cecilie M_web.jpgCicilie Mortensen, konst. rektor Sørarnøy skole og barnehage
Telefon: 75 76 08 16 / mob. 41 42 43 91
Epost: morcic@gildeskal.kommune.no

 

Kulturskolen

Svein Roar A_web.jpgSvein-Roar Aas, rektor
Telefon: 75 76 07 96 
Epost: aassve@gildeskal.kommune.no

 

Barnevern

Anne Bondø_web.jpgAnna Bondø, barnevernkonsulent
Telefon: 75 76 07 22 / Mob. 947 95 582
Epost: bonana@gildeskal.kommune.no

 

 

Monica Iversen, barnevernkonsulent
Telefon: 75 76 07 22 / Mob. 468 58 141
Epost: ivemon@gildeskal.kommune.no

 

Flyktningetjenesten

Kim G_web.jpgKim Gulan, flyktningekoordinator
Telefon: 75 76 06 33 / Mob. 900 76 156
Epost: lankim@gildeskal.kommune.no

 

 

Even S_web.jpgEven Sjøvoll, konst. flyktningekoordinator
Telefon: 75 76 06 33 
Epost: sjoeve@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS