Faste undervisningstilbud i kulturskolen

Kulturskolene skal gi barn, unge og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende og kreative evner.

Under Selvbetjening i menyen til høyre finner du søknadskjema for opptak til kulturskolen.

Å få uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og bildende kunst er en viktig del av et menneskes vekst og utvikling. Det skaper trygge mennesker som blir vant til å samarbeide og kommunisere med andre. Kulturskolen tar utgangspunkt i den enkeltes evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser opplæring og aktivitet etter dette. 

 

Nina KArlsen

 

For vårsemesteret 2021 har vi følgende faste undervisningstilbud:

Undervisning i band, gitar og bass med Per Christensen:

Mandager fra kl. 14.15 og utover ettermiddagen
Tirsdager fra kl. 14.00 og utover ettermiddagen

Undervisningen foregår i kulturskolens musikkrom i Strømstadbygget rett over kommunehuset.

Danseundervisningen med Nina M. Karlsen:

Mandager fra kl. 17.15 til kl.19.15

Gruppe 1: 17.15-18.00 (5 år - 4.klasse)
Gruppe 2: 18.00-19.15 (5.klasse - 10.klasse)
Voksengruppen som utgangspunkt onsdager, eller- etter nærmere avtale.

For de som bor i nærheten av Inndyr eller Sandhornøy,

så går det ferge fra Sund kl. 16:20 med ankomst 17:05, og med retur fra Sørarnøy kl. 19:50 med ankomst 20:35.

Undervisningen foregår på Sørarnøy skole

Blåseintrumenter med Anders Christensen

Det nye tilbudet fra høsten 2018 er i første rekke blåseinstrumenter som trompet, althorn, baryton og saxofon. Ved skolene på Inndyr, Nygårdsjøen, Sandhornøy og Sør-Arnøy finnes det instrumenter elevene kan låne. Elever fra Storvik vil kunne låne instrumenter på Inndyr. Undervisningssted avhenger nå av hvor det blir flest påmeldinger.

Det tilbys i dag individuell undervisning på Inndyr skole og Sandhornøy skole fra kl. 14:30 og utover ettermiddagen.

Det vil også kunne bli undervisningsmuligheter til andre tider, og det er også åpning for å undervise grupper/korps.

Undervisningstimer avtales direkte med Anders Christensen på mobil 92344173.

Piano med Anders Christensen og Svein-Roar Aas

Pianoundervisning tilbys i dag på Inndyr og Sandhornøy.

På Sørarnøy er pianoundervisningen tirsdager fra kl. 16:30 til kl. 20:30. 

Påmelding kan gjøres her: Kulturskolen

 

Priser og vilkår fastsettes årlig av kommunestyret (oppdatert for 2021):
​Halvår kr. 1270,-
Ordinært årskurs kr. 2540,-
Det gis søskenmoderasjon med 30% av grunnbeløpet fra og med andre barn, og eventuelle materiellutgifter kommer i tillegg til gebyr. 

 

Kontaktinfo:
Kulturskolerektor Svein-Roar Aas
E-post: aassve@gildeskal.kommune.no

Postmottak
Pb 54
8138 Inndyr
Telefon 75 76 06 00
E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS