Faste undervisningstilbud i kulturskolen

Kulturskolene skal gi barn, unge og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende og kreative evner.

Under Selvbetjening i menyen til høyre finner du søknadskjema for opptak til kulturskolen.

Festival, Frida Bringslimark.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å få uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og bildende kunst er en viktig del av et menneskes vekst og utvikling. Det skaper trygge mennesker som blir vant til å samarbeide og kommunisere med andre. Kulturskolen tar utgangspunkt i den enkeltes evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser opplæring og aktivitet etter dette. 

Fra høsten 2023 har vi følgende tilbud ved kulturskolen i Gildeskål:

- blåseinstrumenter
- piano
- band
- gitar
- bass
- dans

Påmelding kan gjøres her: Kulturskolen. Påmeldingsfristen er 1. juni.
Dersom du allerede er elev ved kulturskolen, går du automatisk over til nytt halvår. Du må selv melde deg av tilbudet hvis du ikke ønsker å fortsette.

Priser og vilkår fastsettes årlig av kommunestyret (oppdatert for 2023):
​Halvår: kr. 1348,-
Ordinært årskurs: kr. 2696,-
Det gis søskenmoderasjon med 30% av grunnbeløpet fra og med andre barn, og eventuelle materiellutgifter kommer i tillegg til gebyr. 

Kontaktinfo:
Kommunalsjef Hilde Wiik
E-post: wiihil@gildeskal.kommune.no

Postmottak
Pb 54
8138 Inndyr
Telefon 75 76 06 00
E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS