Fiberutbygging

Mulig utbygging

Fiber fra Sund til Inndyr?

Telenor kommer torsdag 2. september til kulturhuset på Inndyr for å ha informasjonsmøte om utbyggingen for interesserte innbyggere og fritidsinteresser kl. 19.00.

Det var trolig en hyggelig og etterlengtet melding som ble distribuert av ordfører i sommer da det ble lagt ut på FB at Telenor lover utbygging til Sund i høst dersom nok mange tegner abonnement. I denne tiden vi nå har vært igjennom med covid-19 med påfølgende hjemmekontor, hjemmeundervisning og lengre perioder uten andre sosiale tilbud vi normalt benytter oss av, har vi sett vår avhengighet av digitale løsninger. Den beste digitale løsningen med tilstrekkelig kapasitet til alle husets brukere og bruksområder regnes å være fiberbredbånd og det er det vi nå har mulighet til å få på strekningen Inndyr – Sund i denne omgang.

Men etableringen krever at «nok mange» tegner abonnement for at Telenor skal gjøre utbyggingen på kommersiell basis, dvs. uten tilskudd fra f.eks. kommunen, noe som vil kreve politisk behandling og dermed ta tid. Lokale ildsjeler med Gisle Kofoed i spissen har bidratt til at det nå er mange som allerede har tegnet seg, men det trengs fortsatt at en del flere blir med.
Er du fastboende vil du kunne løse dine behov for TV og internett på beste måte med å tegne abonnement hos Telenor.

Dersom du har fritidseiendom i området bør du vurdere å abonnere da dette både er med på å øke verdien av eiendommen ved et eventuelt senere salg, og i alle fall øke bruksverdien mens du eier eiendommen. I dagens digitale samfunn krever mange barn og unge tilgang på stabilt internett for å frivillig bli med på hytta. Har du det ikke allerede, så skaff deg det!
For å kunne jobbe hjemmefra eller fra hytta, eller delta på digitale møter kreves godt og stabilt internett. Mange på strekningen Inndyr – Sund har slitt med dette under pandemien, men ser nå muligheten rett rundt hjørnet. For resterende beboere og fritidsinteresser som ikke allerede har internett er dette den store muligheten til å skaffe seg fiber og dermed det best tenkelige internett.

Benytt anledningen til å få informasjon og kunne stille spørsmålene akkurat du lurer på i forbindelse med etableringen.
Vel møtt alle interesserte!
Les mer i denne artikkelen i Kulingen

 

2021-08-27 Petter Kjærnes