First Lego League

First Lego League turnering på Inndyr

FLL-turneringa for Salten blir i år arrangert på Inndyr. Dagen er 8. november, og hele 35 lag er påmeldt. Til konkurransen stiller 17 lag fra Steigen, Bodø, Fauske, Gildeskål, Beiarn og Meløy. Deltakerne på FLL-lag er mellom 10 og 16 år.

I tillegg er det er påmeldt 18 juniorlag, som også skal presentere sine løsninger. Juniorlagene kommer fra Meløy, Bodø og Gildeskål, og har deltakere fra 6 til 9 år. I alt vil rundt 400 barn og unge møtes. I tillegg kommer voksne støttespillere. Årets tema er «World Class, learning unleashed». Det handler altså om læring, og deltakerne blir oppfordra til å undersøke hvordan de lærer, og hvordan morgendagens «klasserom» skal se ut.

Innspurt
I disse dager jobber lagene iherdig med egne spørsmål og problemstillinger som de skal forske på og presentere på turneringa. De skal også løse oppgaver ved hjelp av roboter med motorer, sensorer og redskaper, som de skal bygge, programmere og operere på egen hånd. De fleste kontakter ressurspersoner og fagmiljø for å få ny kunnskap, og vi gjetter at med dette temaet  har skoler og lærere fått mer pågang enn vanlig.

Meløy i front
Hele 22 lag kommer fra Meløy kommune, som virkelig har ei storsatsing på FLL i 2014. Til neste år er Meløy arrangør, og da har kommunen flere hundre unger som er inspirert og motivert for nye utfordringer. Formålet med FLL er å skape interesse for realfag og teknologi, og denne satsinga på barn og unge kan vise seg å være avgjørende for rekruttering til industri og øvrig teknisk orientert næringsliv i kommunen

Publikum velkommen
Det blir hektisk aktivitet, musikk og liv og røre i Kulturhuset denne lørdagen. Noen presentasjoner skjer i mindre lokaler, men hovedkonkurransene vil gå i hallen og blir vist på storskjerm. Publikum er velkommen til å følge med på turneringa, og Heimsjyen vil ha kafé i kantina. Gildeskål kommune, Newtonrommet og KIGOK er lokale arrangører, mens RKK og First Scandinavia er mentorer og faglige støttespillere.

 

Tekst: Heidi Meland

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS