Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeri- og sjømatministeren besøker Gildeskål 25. juni

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Gildeskål kommune 25. juni. Ingebrigtsen skal besøke en rekke bedrifter, og også møte ungdom som ønsker seg en framtid i sjømatnæringen.

08.15 - 08.45

Besøk hos Salten Marine Resource AS
Bedriften driver et tørkeanlegg for fiskeslam. Fiskeslammet tørkes til et pulver og kan brukes til for eksempel gjødsel.

10.00 – 10.30

Besøk på Salmon Center Gildeskål
Salmon Center er et visningsanlegg for lakseoppdrett. Senteret er tilknyttet Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) og ligger på Inndyr.

10.30 – 11.15

Møte med Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas)

11.15 – 12.15

Møte med Meløy videregående skole, Avdeling Inndyr
Avdeling Inndyr har de blant annet Vg1 Naturbruk – blå linje med "verdens mest avanserte skoleskip", MS "Oscar Sund". Naturbruk kan bygges på med utdanning innen akvakultur eller fiske og fangst.

13.00 – 13.30

Møte med Gildeskål kommune om arealplanlegging

13.30 – 14.00

Besøk på en reketråleren "Spleis" som ligger til kai i Inndyr

14.15 – 15.00

Besøk på Helgeland Smolt AS, Sundsfjord

Bedriften ha to avdelinger, en i Sundsfjord i Gildeskål kommune. Selskapet omsetter i dag for mer enn 250 millioner kroner og har 37 ansatte.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS