Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeri- og sjømatministeren besøker Gildeskål 25. juni

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Gildeskål kommune 25. juni. Ingebrigtsen skal besøke en rekke bedrifter, og også møte ungdom som ønsker seg en framtid i sjømatnæringen.

08.15 - 08.45

Besøk hos Salten Marine Resource AS
Bedriften driver et tørkeanlegg for fiskeslam. Fiskeslammet tørkes til et pulver og kan brukes til for eksempel gjødsel.

10.00 – 10.30

Besøk på Salmon Center Gildeskål
Salmon Center er et visningsanlegg for lakseoppdrett. Senteret er tilknyttet Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) og ligger på Inndyr.

10.30 – 11.15

Møte med Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas)

11.15 – 12.15

Møte med Meløy videregående skole, Avdeling Inndyr
Avdeling Inndyr har de blant annet Vg1 Naturbruk – blå linje med "verdens mest avanserte skoleskip", MS "Oscar Sund". Naturbruk kan bygges på med utdanning innen akvakultur eller fiske og fangst.

13.00 – 13.30

Møte med Gildeskål kommune om arealplanlegging

13.30 – 14.00

Besøk på en reketråleren "Spleis" som ligger til kai i Inndyr

14.15 – 15.00

Besøk på Helgeland Smolt AS, Sundsfjord

Bedriften ha to avdelinger, en i Sundsfjord i Gildeskål kommune. Selskapet omsetter i dag for mer enn 250 millioner kroner og har 37 ansatte.

 

2021-06-24 Petter Kjærnes