Utgraving kirkested 15

Jernalderfunn på kirkestedet

Første datering: Minst 1500 år gammelt

Det skapte stor oppmerksomhet da arkeologiske undersøkelser på Gildeskål kirkested i august avdekket stolpehull etter et langhus, sannsynligvis fra jernalderen. Nå er rapporten etter undersøkelsene kommet, og det er minst like spennende som vi turte håpe på,

Kullprøver fra funnet er undersøkt, og karbondatering sier at vi skal 1500-2000 år tilbake i tid, dvs. til romertid (år 0 – 400 AD) eller overgangen til folkevandringstid (400 – 500 AD). Gildeskål kommune vil nå ta initiativ til samarbeid med Nordlandsmuseet, Nordland fylkeskommune og Tromsø museum for å finne ut om/hvordan disse viktige funnene kan undersøkes videre. For som det også heter i rapporten fra Nordland fylkeskommune: «Dette funnet ble gjort i et område med høyt potensial for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder og middelalder.»

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS