Folkehelseuka 2021 - Liten logo med dato (003)

13.-19. september

Folkehelseuka 2021

Vi trenger bidrag til Folkehelseuka 2021! Meld inn aktiviteter eller arrangement nå!

Rundt i hele Gildeskål skjer det mye godt og positivt arbeid som bidrar til å fremme folks helse og livskvalitet. Folkehelseuka er en markering av dette arbeidet og en synliggjøring av engasjement og tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøene.

Vi inviterer ALLE til å bidra i markeringen; ulike enheter i kommunen, lokalt næringsliv, lag og foreninger, barnehager, skoler og bedrifter etc. Det kan være enkeltstående arrangement/aktiviteter for både store og små, eller det kan være faste aktiviteter som lag og foreninger allerede arrangerer. Arrangement/aktiviteter som arrangeres bør ha lav terskel for deltakelse.

På grunn av koronasituasjonen oppfordres det til arrangement/aktivitet utendørs, men det er ikke et krav. Aktiviteter kan også arrangeres internt i en bedrift, barnehage, skole etc. Vær kreativ 😃

Les mer om Folkehelseuka og finn tips til aktiviteter m.m. her

Sammen med resten av Nordland vil markeringen i Gildeskål skje 13.-19. september. Dersom dere vil bidra med aktivitet/arrangement denne uka ønsker vi at dere melder inn aktivitet/arrangement innen 31. august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen og vi hjelper dere gjerne med markedsføring.

Tilbakemelding gis på e-post eller telefon til:

Uken før (4.-12. september) markeres også Friluftslivets uke over hele landet. Hvis dere vet om aktiviteter eller ønsker å arrangere noe i forbindelse med denne uka, kan dere gjerne melde inn dette også. Tilbakemelding gis innen 23. august til

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål.  

Satser på mange gode arrangement, aktiviteter og tilbud for store og små disse ukene 😊

Vilde Stangeland, Folkehelsekoordinator 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS