Folkehelseuka 2021 - Liten logo med dato (003)

13.-19. september

Folkehelseuka 2021

Folkehelseuka nærmer seg og vi inviterer alle til å melde inn aktiviteter/arrangement!

Det har allerede kommet inn bidrag til Folkehelseuka 2021, men vi trenger flere!

Rundt i hele Gildeskål skjer det mye godt og positivt arbeid som bidrar til å fremme folks helse og livskvalitet. Folkehelseuka er en markering av dette arbeidet og en synliggjøring av engasjement og tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøene.

Vi inviterer ALLE til å bidra i markeringen; ulike enheter i kommunen, lokalt næringsliv, lag og foreninger, barnehager, skoler og bedrifter etc. Det kan være enkeltstående arrangement/aktiviteter for både små og store, eller det kan være faste aktiviteter som lag og foreninger allerede arrangerer. Arrangement/aktiviteter som arrangeres bør ha lav terskel for deltakelse.

På grunn av koronasituasjonen oppfordres det til arrangement/aktivitet utendørs, men det er ikke et krav. Aktiviteter kan også arrangeres internt i en bedrift, barnehage, skole etc. Vær kreativ 😃

Les mer om Folkehelseuka og finn tips til aktiviteter m.m. her

Sammen med resten av Nordland vil markeringen i Gildeskål skje 13.-19. september. Dersom dere vil bidra med aktivitet/arrangement denne uka ønsker vi at dere melder inn aktivitet/arrangement innen 31. august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen og vi hjelper dere gjerne med markedsføring.

Tilbakemelding gis på e-post eller telefon til:

Uken før (4.-12. september) markeres også Friluftslivets uke over hele landet. Hvis dere vet om aktiviteter eller ønsker å arrangere noe i forbindelse med denne uka, kan dere gjerne melde inn dette også. Tilbakemelding gis innen 23. august til

 

Ta kontakt for spørsmål.  

Satser på en innholdsrik folkehelseuke😊

Vilde Stangeland, Folkehelsekoordinator 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS