242375533_2949515981969944_1756926049028402192_n

12.-18. september

Folkehelseuka 2022

Folkehelseuka er en årlig tradisjon i Gildeskål og resten av Nordland. Allerede nå kan lag/foreninger, lokalt næringsliv, skoler og barnehager, bedrifter eller andre melde inn aktiviteter!

Folkehelse handler om å skape lokalsamfunn som er gode å leve i for ALLE. Dette ønsker vi skal gjenspeile aktivitetene som finner sted denne uken, ved å ha et variert og mangfoldig program der alle kan finne aktiviteter som passer for seg. 

Rundt i hele Gildeskål skjer det mye godt og positivt arbeid som bidrar til å fremme folks helse og livskvalitet. Folkehelseuka er en markering av dette arbeidet og en synliggjøring av engasjement og tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøene.

Vi inviterer ALLE til å bidra i markeringen; ulike enheter i kommunen, lokalt næringsliv, lag og foreninger, barnehager, skoler og bedrifter etc. Det kan være enkeltstående arrangement/aktiviteter for både store og små, eller det kan være faste aktiviteter som lag og foreninger allerede arrangerer. Arrangement/aktiviteter som arrangeres bør ha lav terskel for deltakelse.

2022 er Frivillighetens år - frivillige lag og foreninger oppfordres derfor til å benytte anledning til å vise seg frem!

Sammen med resten av Nordland vil markeringen i Gildeskål skje 12.-18. september. Dersom dere vil bidra med aktivitet/arrangement denne uka ønsker vi at dere melder inn aktivitet/arrangement innen 31. august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen og vi hjelper dere gjerne med markedsføring.

Tilbakemelding gis på e-post eller telefon til:

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS