Logo for folkehelseuka 2023

Folkehelseuka 2023

Folkehelseuka arrangeres i år og, fra 11. – 17. september. Vi ønsker arrangement til et felles program for folkehelseuka 2023!

Folkehelseuka er en markering av folkehelsearbeidet i Gildeskål, og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Denne uka vil vi fylle med aktiviteter som er med på å skape trivsel og samhold for alle som bor her. Det er en fin mulighet til å løfte frem aktivitetene som allerede skjer, for eksempel i regi av frivillige lag og foreninger. Eller å finne på spesielle arrangement. Alle inviteres til å delta, fra lokalt næringsliv, skoler og barnehager, frivillige lag og foreninger og kommunen sine enheter. 

Meld inn arrangement innen: 30.08.23

Påmelding til Åsne Henden, folkehelsekoordinator: 
henasn@gildeskal.kommune.no / 97607892

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS