Folkemøter på Inndyr 7. juni

Sted: Kommunehuset
Kl. 18.00: Oppstart av plan for gang- og sykkelveg Inndyr
Kl. 19.30: Kommuneplanens arealdel, revisjon
Vi trenger dine innspill!

Plakat folkemøte kommuneplan.png Plakat til innbyggermøte GSV Inndyr (2).png

2022-07-06 Petter Kjærnes