Folkemøter på Inndyr 7. juni

Sted: Kommunehuset
Kl. 18.00: Oppstart av plan for gang- og sykkelveg Inndyr
Kl. 19.30: Kommuneplanens arealdel, revisjon
Vi trenger dine innspill!

Plakat folkemøte kommuneplan.png Plakat til innbyggermøte GSV Inndyr (2).png

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS