Vi ønsker innspill til kommuneplanens arealdel

Folkemøter

Kom å si din mening om hvordan arealene i kommunen skal brukes og forvaltes i årene fremover.

I samarbeid med lokalutvalgene arrangeres det følgende folkemøter i mai/juni:

 • Arnøyene: Mandag 09.05 kl. 19.30 på Grendehuset
 • Sandhornøy: Tirsdag 10.05 kl. 19.00 på Sandhornøy skole
 • Sørfjorden og Forstranda: Torsdag 12.05. kl. 19.00 på ungdomshuset i Sørfjorden
 • Storvikbukta: Mandag 23.05 kl. 18.00 i servicebygget på Storviksanden Camping
 • Inndyr og omegn: Tirsdag 07.06 kl. 19.30 i kommunestyresalen
 • Fleinvær: August - dato kommer
 • Nordfjorden lokalutvalg: Møtedato ikke satt 
Gildeskål kirkested, Arnøyene og Lofoten
Gildeskål kirkested, Arnøyene og Lofoten

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene for hvordan arealene i kommunen skal brukes og sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Samtidig skal planen si hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene.

Kommunestyret har i sak 17/22 den 10.03.22 vedtatt at følgende tema skal ha hovedfokus i denne revisjonen:

 • Boligområder og spredt boligbebyggelse (gjennomgang av eksisterende og innspill om nye områder)
 • Næringsarealer– både i spredtområder og områder med krav om regulering (gjennomgang av eksisterende og innspill om nye områder)
 • Områder for akvakultur inkludert landbasert oppdrett (gjennomgang av eksisterende og innspill om nye områder)
 • Naustområder og anlegg for flytebrygger (plassering og omfang)
 • Hensynssoner (omfang og avgrensning)
 • Kraftstasjoner (arealformål i plan)
 • Bestemmelser til planen (endringer og justeringer)

 Se mer om arbeidet med kommuneplanens arealdel i egen sak på hjemmesiden.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS