242475153_6058317280905909_8635014905812792452_n

Foreldre: Følg med på ungdommenes bruk av Fresksenteret!

Det har den siste tiden vært registrert at ungdommer har tatt seg inn i kulturhuset via treningssenteret og at andre deler av kulturhuset har vært forsøkt brukt som sosial møteplass. 

Det er flott at ungdommene bruker treningssenteret. Men vi er helt avhengige av at foreldrene er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at ungdommenes tilgang til Fresksenteret ikke blir misbrukt. 

Derfor oppfordrer vi foreldrene til å følge med på hva ungdommene gjør, slik at vi kan slippe å bruke ekstra ressurser på alarmer, vakttjeneste og reparasjoner. I ytterste konsekvens kan vi bli nødt til å anmelde ungdommer og måtte stenge treningssenteret for ungdom under 18 år, men håper at vi med hjelp fra dere foreldre kan unngå dette.

Husk:

Barn under 16 år har ikke lov å trene på treningssenteret alene, og må trene sammen med foresatt.
Trening for ungdom under 18 år skjer på foresattes ansvar.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS