Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven og den avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Konferansen er en frivillig ordning der tiltakshaver og kommunen møtes for å diskutere byggetiltaket og den videre saksbehandlingen. Derom du selv er tiltakshaver, kan du møte til konferansen alene. Dersom gjennomføringen av tiltaket krever et firma (som da er ansvarlig søker), bør begge møte.


Kommunen skal i forhåndskonferansen gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav i forhold til planer, lover/forskrifter, dokumentasjon og plassering av tiltaket. Informasjon om kommunens praksis og saksbehandlingsrutiner, tilsyn og ansvar vil også bli berørt.

Kommunen skal også opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid. Kommunen fører referat fra forhåndskonferansen, som undertegnes av tiltakshaver og kommunens representant.
 

Målgruppe


Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven.


Vilkår


Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også, i enkelte tilfeller, kreve en forhåndskonferanse.
 

Forhåndskonferansen skal avholdes innen 2 uker etter at anmodning er sendt.
 

Før konferansen skal kommunen få de opplysningene som er nødvendige for å forberede konferansen. Dette er informasjon om tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og andre forutsetninger for tiltaket. Aktuelle vedlegg vil være situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.


Lover og retningslinjer

Plan- og bygningsloven § 21-1

Byggsaksforskriften § 6-1

Byggsaksforskriften § 7-1

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS