Bilde tillatelse for konsesjon

Frist for innspill: 16.08.2021.

Forsåga / Sundsfjordvassdraget

Etter det åpne møtet på kommunestyresalen 18. juni i år ber Gildeskål kommune nå om at enkeltpersoner, lag/foreninger og bedrifter gir sine innspill om forhold som bør vurderes når kommunen skal ta stilling til om vi skal be om at konsesjonsvilkårene for Forsåga / Sundsfjordvassdraget blir endret.

Fristen for å gi innspill er 16. august 2021, og du kan sende slik:

Utfyllende informasjon ligger i denne nyhetssaken og kan sendes ved henvendelse til vårt servicetorg.

 

Bjørn Magne Pedersen

Ordfører

2022-03-17 Petter Kjærnes