Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Fra 1. januar 2015 er det innført en ny rapporteringsmåte for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift gjennom a-meldingen.

  I a-meldingen rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytelser, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB). Meldingen skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. Frist for innsendingen er den 5. i måneden etter de månedene det skal rapporteres for.

  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling i to-månedlige terminer, altså seks ganger i året, ved at oppgjør skjer pr. 15. i påfølgende måned for de to foregående kalendermånedene, eksempelvis pr. 15. mars for månedene januar og februar. Oppgjøret skjer til skatteoppkreveren.

  Skatteetatens overordnede mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsatt og innbetalt. Mer enn 80 prosent av de totale skatter og avgifter til stat og kommune kommer inn gjennom de skatte- og avgiftssystemer som etaten forvalter.

  Målgruppe

  Arbeidsgivere som har 0 til 8 ansatte

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt

  A-opplysningsloven
  Folketrygdloven § 24-3 Arbeidsgiverens plikter
  Skattebetalingsloven kap. 5 Forskuddstrekk
  Skatteforvaltningsloven § 10-2 Kontrollopplysninger fra tredjepart

  Lover

  A-opplysningsloven
  Folketrygdloven
  Skattebetalingsloven
  Skatteforvaltningsloven

  Forskrifter

  A-opplysningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Gildeskål kommune
  Postboks 54

  8138 Inndyr, eller

  postmottak@gildeskal.kommune.no

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:75760600
  Epost:postmottak@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Økonomiavdelingen
  Telefon:75760631
  Epost:strmar@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-12-04 13:41
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS